Amdanom Ni

Mae Media Atom yn gwmni cynhyrchu annibynnol gyda ei chartref yng Nghymru – ein arbennigedd yw creu cynnwys cyffroes o’r safon uchaf.

Beth bynnag yw’r stori, beth bynnag y digwyddiad, beth bynnag yw’r llwyfan – daw ein cynnwys â’r achlysur yn fyw.

Mwy na gêm

Sefydlwyd Media Atom yn 2017 gan Sion Thomas a Geraint Rowlands.

Mae ganddynt dros 30 mlynedd o brofiad yn creu cynnwys o’r radd flaenaf.

Ar draws sawl genre gwahanol gan gynnwys chwaraeon, digwyddiadau, dogfennau ffeithiol, adloniant a ffilmiau corfforaethol mae ein cynnwys wedi creu argraff arbennig ar ein cynulleidfaoedd a’n cwsmeriaid.

Does dim un prosiect yn rhy fach na’n rhy fawr, byddwn yn ateb pob gofyn i’r safon eithaf.

O ddarllediadau byw aml- gamera, i uchafbwyntiau a rhaglenni ffeithiol, ar draws ein hallbwn bydd ein cynnwys yn adlonni ac yn addysgu.

Mae pobl a phartneriaethau wrth galon ein cwmni, ac mae nifer o gyfarwyddwyr y cwmni wedi perfformio i’r safon eithaf ar brif lwyfannau chwaraeon y byd. Maent yn adnabod pwysigrwydd ymroddiad a chydweithio.

Mae creu a chyfleu cynnwys o’r safon uchaf wrth wraidd ein huchelgais.